tłumacz języka angielskiego warszawa tłumaczenia przysięgłe warszawa pl english
Beata Wadowska Tłumaczenia
tel.: +48 022 844-62-40
kom 0 602 255 609
mail: [email protected]

Tłumaczenia przysięgłe

Moim klientom zapewniam kompleksowe usługi jako tłumacz przysięgły języka angielskiego. Swoje obowiązki realizuję zgodnie z zasadami wykonywania tłumaczeń przysięgłych zawartymi w Ustawie o tłumaczach przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe, które określane są także mianem uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem lub kopią, są prowadzone głównie na potrzeby sądów, prokuratur, urzędów państwowych, przedsiębiorstw, szkół i uczelni. Zasady obowiązujące przy wykonywaniu tłumaczeń przysięgłych to:

 1. Tłumaczenie przysięgłe zawiera treść danego dokumentu, a także przypisy tłumacza na temat wyglądu dokumentu, nagłówka papieru firmowego, zastosowanych w nim zabezpieczeń, na przykład opis pieczęci, podpisy i inne adnotacje. Również znajdują się w nim informacje o tym, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału czy z kopii, oraz liczba stron dokumentu wraz dodatkowymi opisami.

 2. Strona tłumaczenia przysięgłego zawiera standardowo 1125 znaków wraz ze spacjami, co jest podstawą do wyliczenia wynagrodzenia tłumacza. Wyliczenie liczby znaków wykonuje się w edytorze tekstu Microsoft Word. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

 3. Wynagrodzenie za tłumaczenia dla urzędów państwowych naliczane są według stawek urzędowych, które uwzględniają również dodatki za utrudnienia, przykładowo za drobny druk, pismo odręczne, niezrozumiały język angielski lub polski, nieczytelność. W przypadku pozostałych klientów koszty tłumaczenia zależą od cen umownych. Dodatkowy egzemplarz dokumentu na prawach oryginału wydawany jest odpłatnie. Istnieje możliwość wykonania tłumaczenia w trybie pilnym za dodatkową opłatą. Tłumaczenie w trybie pilnym jest prowadzone tego samego dnia lub na następny dzień – do 24 godzin dla krótkich dokumentów i ponad 8 stron tłumaczenia na dzień dla dłuższych zleceń.

 4. Jako tłumacz przysięgły języka angielskiego każde moje tłumaczenie posiada unikatowy numer repertorium, który umieszczany jest końcowej klauzuli poświadczenia. Poświadczenie opatrzone jest okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego, a także dodatkowo klauzulą poświadczającą zgodność. Każde tłumaczenie posiada pieczęć imienną tłumacza – jest ona umieszczana na wszystkich stronach dokumentu, którego tekst formatuje się i zabezpiecza przed zmianami, na przykład dodatkowymi zapisami, adnotacjami, dopiskami.
tłumacz języka angielskiego
 • bezpośredni kontakt z tłumaczem
 • wieloletnie doświadczenie
 • poufność (bez udziału pośredników, pracowników biurowych, podwykonawców)
 • dyspozycyjność
 • terminowość
 • bez marży

Zakres tłumaczeń:

Tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe umowy, akty prawne, prawo spółek, akty notarialne, dokumenty założycielskie, pełnomocnictwa, sprawozdania finansowe, korespondencja handlowa, biznes plany, dokumenty stanu cywilnego i inne

Tłumaczenia ustne

prezentacje, tłumaczenia konsekutywne, delegacje, spotkania handlowe itp ...

Specjalizacja tłumaczeń:

 • prawo
 • bankowość
 • finanse
 • dokumenty unijne
 • ekonomika przedsiębiorstwa
 • dokumentacja przetargowa
 • technologie
 • turystyka
 • medycyna
 • informatyka
 • i wiele innych

WYŚLIJ PLIKI DO TŁUMACZENIA »

Copyright 1997 - 2014 Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Beata Izabella Wadowska projekt strony